Tuotehaku

  

Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektören

0.00 €

 

Kunnanjohtajien saatavuus. Tilastollinen selvitys kunnanjohtajien hakumenettelystä 1996-2008.

0.00 €

 

Johtajasopimukset kunnissa 2009 Johtajasopimus on...

0.00 €

 

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

0.00 €

 

Kuntajohtajan johtajasopimus - puitteet ja...

0.00 €

 

Opas kunnanjohtajan kehityskeskusteluista Oppaassa...

0.00 €

 

"Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä". Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Acta nro 232

0.00 €

 

Allekirjoitettu johtajuus. Kuntajohtajien näkemyksiä kuntajohtamisen ja johtajasopimuskäytännön nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Acta nro 183

0.00 €

 

Uppgifter om kommunstyrelser och kommundirektörer i Fastlandsfinland 2009-2012

0.00 €

 

Johtajasopimusten yleisyys kunnissa vuonna 2014 ...

0.00 €

 

Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2005-2013

0.00 €

 

Kunnanjohtajan virkojen kiinnostavuus 1996-2016 ...

0.00 €

 

Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2014-2018

0.00 €

 

Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käyttö 2019

0.00 €

 

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €