Tuotehaku

  

Epävarmuus jatkuu - KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2001

0.00 €

 

Kommuninvånarens många roller Det är viktigt att...

0.00 €

 

Kunnat ja globalisaatio Julkaisu koostuu eri...

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu

0.00 €

 

Vammaispalvelut kunnissa -tutkimuksen liite:graafeja ja tilastoja

0.00 €

 

Kunta tarvitsee palvelustrategian Elinvoimaiselle...

0.00 €

 

Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnista

0.00 €

 

Palvelut monipalvelupisteisiin - palveluiden järjestäminen kuntaliitoksessa. Salon alueellisten monipalvelupisteiden tukihanke

0.00 €

 

Kuntalaisen muuttuvat roolit Kuntalaisten huomioon...

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10

0.00 €

 

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 21

0.00 €

 

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä ...

0.00 €

 

Kloka val för utveckling av lokalsamhällena Av...

0.00 €

 

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering ...

30.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

25.00 €

 

Ydinkunta-palvelukunta-malli palveluiden seudullisena tuotantotapana. Mallin sovellus Oulun seudulla Acta nro 154

0.00 €

 

Erilaistuvat työyhteisöt - palvelujen yksikkökustannukset 1995-99. Acta 149

0.00 €

 

Asiakkaat arvioitsijoina. Asiakkaiden tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin vuonna 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 51. Acta nro 171

0.00 €

 

Ulkoistaminen kunnissa. Acta nro 222 Oikeudellinen...

0.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

0.00 €

 

Kuntatalous - monen muuttujan summa Julkaisuun on...

30.00 €

 

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2017

0.00 €