Tuotehaku

  

Kehittyvä koulutoimi. Tutkimus kuntien koulutuspalveluista vuosina 1995-2002. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 49. Acta nro 168.

0.00 €

 

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland ...

0.00 €

 

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa.

0.00 €

 

Opetus- ja kulttuuripalvelujen erilaisia yhteistyöratkaisuja ja hallintomalleja

0.00 €

 

Opettajat yrityksiin -käsikirja Suomen Kuntaliiton...

0.00 €

 

Henkilöstö PARAS-uudistuksessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 8. Acta nro 228

0.00 €