Tuotehaku

  

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen Vesihuollon...

0.00 €

 

Kunnat ja paikallinen kehittäminen Kuntanäkökulmia...

0.00 €

 

Kuntien kiinteistönhoidon ja -huollon arviointi ja kehittäminen

0.00 €

 

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

0.00 €

 

Kommuninvånarna i fokus Verktyg för att engagera...

0.00 €

 

Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbete

0.00 €

 

Ruokapalvelukartoitus 2014 Kunnat joutuvat...

0.00 €

 

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

0.00 €

 

Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Kohti kumppanuuspohjaista PED-lähikehittämistä ...

0.00 €

 

Opas kunnanjohtajan kehityskeskusteluista Oppaassa...

0.00 €

 

Reaaliaikaisen arvioinnin hyödyntäminen rakennemuutoksissa

0.00 €

 

Vaikuttavat lähipalvelut -projektin loppuraportti ...

0.00 €

 

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa Kunta luo itse...

0.00 €

 

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi Kuntien...

0.00 €

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

0.00 €

 

Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Pelastuslaitosten valvonnan aapinen Tämän oppaan...

0.00 €

 

Kuntaliiton esteellisyyssanasto Sanasto laadittiin...

0.00 €

 

Muutoksen johtaminen ja luova jännite. Tutkimus Kainuun kehittämistoiminnasta. Acta nro 132

0.00 €

 

Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Acta nro 137

0.00 €

 

Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana. Acta nro 233

0.00 €

 

Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. Acta nro 239

0.00 €

 

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

0.00 €

 

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260

0.00 €

 

Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa. Acta nro 263

0.00 €

 

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä. Acta nro 267

0.00 €

 

Yhdistävä johtajuus. Acta nro 268 Tutkimus...

0.00 €

 

Kuntalaiset keskiöön Oppaassa esitellään lyhyesti...

0.00 €

 

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

0.00 €

 

Edelläkävijäkunnat uudistavat toimintaansa eivätkä sammaloidu

0.00 €

 

Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin

0.00 €

 

Kokeilukulttuuri ja kokeilut innovaatiotoiminnan edistäjinä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2016-2018

0.00 €

 

Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2017

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2017

0.00 €

 

Henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 11/2017

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €

 

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

0.00 €