Tuotehaku

  

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

0.00 €

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite ...

0.00 €

 

Raamit kaulassa. Rakenteet ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Acta nro 106

0.00 €

 

Muutoksen johtaminen ja luova jännite. Tutkimus Kainuun kehittämistoiminnasta. Acta nro 132

0.00 €

 

Mees romppeines siihen. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja muutoksen johtaminen kuntafuusiossa. Acta nro 191

0.00 €

 

Välitilan johtaminen kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2017

0.00 €

 

Kuntien ohjelmajohtaminen. Näkemyksiä ja arvioita ...

0.00 €

 

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

0.00 €

 

Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. Acta nro 206

0.00 €

 

Kun romppeet ovat paikoillaan. Onnistunut kuntafuusio - pehmeä vai kova henkilöstövoimavarojen johtaminen. Acta nro 204

0.00 €

 

Hyvinvoinnin tietojohtaminen kunnissa. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

0.00 €

 

Kommuninvånarens många roller Det är viktigt att...

0.00 €

 

Etisk dimension i kommunledning I detta...

0.00 €

 

Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbete

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen - Sote-järjestäjän työkalupakki

0.00 €

 

III Kuntien tulevaisuusfoorumi: Kuntademokratian ja johtamisen tulevaisuudennäkymät

0.00 €

 

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Henkilöstö...

0.00 €

 

Kunta - kahden johtajuuden areena Oman haasteensa...

0.00 €

 

Näkemyksiä kuntademokratian ja kuntajohtamisen tulevaisuudesta. Kunta-alan tulevaisuusbarometri 2000

0.00 €

 

Ohjakset käsissä - opas kuntien ohjelmien johtamiseen

0.00 €

 

Rakennamme yhdessä - opas lähiesimiehille Miten...

0.00 €

 

Strategisista valinnoista kokonaishallintaan. Kunnan palvelurakenneprojektin toteuttaminen muutosprosessina. Acta-väitöskirjasarja nro 5

0.00 €

 

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä - suunta ja sisältö

0.00 €

 

Riskienhallinta murroksessa Havaintoja kuntien...

0.00 €

 

Kuntien yhdistymisen opas. Strateginen muutos selvitysvaiheesta uuteen kuntaan, pdf-julkaisu

0.00 €

 

Kuntalaisen muuttuvat roolit Kuntalaisten huomioon...

0.00 €

 

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

0.00 €

 

Kuntien yhdistymisselvitys - edellytykset, organisointi ja prosessi

0.00 €

 

Eettinen ulottuvuus kuntajohtamisessa Tässä...

0.00 €

 

Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen

0.00 €

 

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

0.00 €

 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Seutukaupunkien tulevaisuus Skenaariot ja...

0.00 €

 

Tehtävänä tulevaisuus Tutkimus seutukaupunkien...

0.00 €

 

SOTE ja Suomi 2040 Kohti taloudellisesti,...

0.00 €

 

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus ...

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

35.00 €

 

Nycklar till förändringskommunikation i kommunerna

0.00 €

 

Viestinnän avaimet kuntien muutostilanteissa ...

0.00 €

 

Muutosprosessit ja johtajuus - kuinka kunnat yhdistyvät? Acta nro 123

0.00 €

 

Muuttuuko työelämä - ja mihin suuntaan. Acta nro 126

0.00 €

 

Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125

0.00 €

 

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153

0.00 €

 

Seutujohtamisen vaihtoehdot. Acta nro 163 Julkaisu...

0.00 €

 

Ulkoistaminen kunnissa. Acta nro 222 Oikeudellinen...

0.00 €

 

Arvoverkkoa kokemassa - saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226

0.00 €

 

"Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä". Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Acta nro 232

0.00 €

 

Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana. Acta nro 233

0.00 €

 

Sosiaalitoimen johtajat kunnissa. Acta nro 234. ...

0.00 €

 

Keskijohto kuntamuutoksen näkijänä ja kokijana. Seutuyhteistyö muutosprosessina kuntien keskijohton näkökulmasta. Acta nro 199

0.00 €

 

Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Acta nro 238

0.00 €

 

Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240

0.00 €

 

Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. Acta nro 239

0.00 €

 

Kuntademokratian ja johtamisen tila valtuustokaudella 2005-2008. Acta nro 215

0.00 €

 

Johtajana muutoksissa. Acta nro 253 Kirjassa...

0.00 €

 

Kunta elinvoiman johtajana. Acta nro 255 ...

0.00 €

 

Syytön, sankari vai konna? Tampereen toimintamallin arviointi. Acta nro 257

0.00 €

 

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260

0.00 €

 

Uuden sukupolven kuntajohtajat. Acta nro 261 ...

0.00 €

 

Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa. Acta nro 263

0.00 €

 

Kelluvat kunnat. Acta nro 265 Reaaliaikainen...

0.00 €

 

Yhdistävä johtajuus. Acta nro 268 Tutkimus...

0.00 €

 

Navigoivat kunnat. Acta nro 270 ARTTU2-ohjelman...

0.00 €

 

Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. Acta nro 271

0.00 €

 

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

0.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

0.00 €

 

Johtamismallit ja toimielimet Manner-Suomen kunnissa 2017

0.00 €

 

Johtamistyö kunnissa: haasteita, ratkaisuja ja oppimista

0.00 €

 

Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen Uutta...

0.00 €

 

Tulevaisuus tehdään kompleksisessa maailmassa ...

0.00 €

 

Johtamis- ja kokouskäytännöt ARTTU2-kuntien hallituksissa ja valtuustoissa vuonna 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 9/2016

0.00 €

 

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2017

0.00 €

 

Henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 11/2017

0.00 €

 

Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018

0.00 €

 

Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2018

0.00 €

 

Työn imussa aktiivisesti sopeutuen? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2018

0.00 €