Tuotehaku

  

Henkilöstö uudistusten pyörteissä. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 19.

0.00 €

 

Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Acta nro 238

0.00 €

 

Henkilöstövuokraus ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua

0.00 €

 

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

0.00 €

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Kun romppeet ovat paikoillaan. Onnistunut kuntafuusio - pehmeä vai kova henkilöstövoimavarojen johtaminen. Acta nro 204

0.00 €

 

Henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 11/2017

0.00 €

 

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

0.00 €

 

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

0.00 €

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite ...

0.00 €

 

Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan. Acta nro 254

20.00 €

 

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

0.00 €

 

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? ...

0.00 €

 

Työn imu ja työn tuunaaminen aktiivisen sopeutumisen vahvistajina muutoksissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 6/2017

0.00 €