Tuotehaku

  

Kuntaorganisaation ja kunnan asukkaiden välisen vuoropuhelun kehittäminen

0.00 €

 

Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147

0.00 €

 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa ...

0.00 €

 

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

0.00 €