Verkkokauppa


Kunnan kokousmuisti

Kunnan kokousmuisti on tiivis esitys kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Pääpaino on kokouksen menettelytavoissa, mutta tarkastelun kohteina ovat myös päätöksentekojärjestelmän keskeiset asiat, kuten toimivallan jako, otto-oikeus, esteellisyys ja julkisuus.

20.00 €


Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2018

Tässä raportissa tarkastellaan, minkälaisilla johtamisen rakenteilla, toimintatavoilla ja välineillä kunnat ovat ottamassa tätä tehtävää haltuun.

0.00 €


Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018

Kuntakonsernien yhteisörakenne ja emokunnan osuus kuntakonsernin taloudesta ARTTU2-tutkimuskunnissa

0.00 €


Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa luottamushenkilöille näkökulmaa kuntatalouden maailmaan pohjaksi oman kunnan talousasioiden päätöksenteolle.

30.00 €


"Samalle viivalle" Havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä

Uutta kunnista -julkaisu nro 2/2018. Tämän selvityksen tarkoituksena on saada yleiskuva kuntien toiminnallisen yhdenvertaisuustyön tilanteesta kartoittamalla suunnitelmien lukumäärätietoja, laatimisprosessia, sisältöjä sekä yhdenvertaisuustyön hyviä käytäntöjä ja kehittämisen kohteita.

0.00 €


Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina

Selvityksessä kartoitettiin 17 suomalaisen kaupungin kansainvälistä ja Euroopan unioniin liittyvää toimintaa.

0.00 €


Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminen

Esimerkkinä iäkkäät muistisairaat, lonkkamurtuma- ja eteisvärinäpotilaat sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastoja käyttäneet

0.00 €


Kuntatalous kohti 2020-lukua

Asiantuntijanäkemyksiä kuntatalousyksiköstä

Julkaisun esittely

0.00 €


Kouluikkunan vuosiraportti 2016

Raportin aineisto ja vertailutiedot perustuvat Kuntaliiton yhdessä kuntien kanssa ylläpitämään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokantaan (Kouluikkuna).

0.00 €