Verkkokauppa


Arkeen Voimaa - pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea

Kirjan tarkoituksena on antaa tietoa ja työkaluja, joiden avulla on mahdollista tehdä pieniä muutoksia ja parantaa arjen sujuvuutta sairaudesta ja sen aiheuttamista oireista huolimatta. Kirjassa on paljon käytännöllisiä vinkkejä mm. uupumuksen, kivun, hengenahdistuksen, toimintakyvyn heikkenemisen ja masentuneisuuden hallintaan. Kirja kannustaa asettamaan itselle sopivia tavoitteita, tekemään päätöksiä ja etsimään tukea ja tietoa terveyteen liittyen.

20.00 €


Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

Julkaisussa kuvataan kuntien ja uusien maakuntien yhdyspintoja eli mahdollisen ja toivottavan yhteistyön paikkoja. Toistaiseksi kahden itsehallinnollisen toimijan yhteys ilmiönä on jäänyt varjoon suuruudistuksessa.

0.00 €


Tasa-arvo ajan tasalle

Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla

0.00 €


Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Tulevaisuuden kunnalla voidaan nähdä seitsemän eri roolia: sivistys-, hyvinvointi-, osallisuus- ja yhteisö-, elinkeino- ja työllisyys-, elinympäristö-, itsehallinto- sekä kehittäjä- ja kumppanuusrooli. Julkaisussa kerrotaan näistä eri rooleista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista.

0.00 €


Kelluvat kunnat. Acta nro 265

Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta

20.00 €


Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille

Perusteluja ja ohjeita hankintoihin. Lähis-opas auttaa tekemään ja ideoimaan hyviä hankintapäätöksiä kotimaisen ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi.

0.00 €


Tulevaisuuden kunta. Acta nro 264

Tulevaisuuden kuntia rakennetaan tietoisilla valinnoilla ja teoilla. Tässä lukuisten tutkijoiden ja käytännön kehittäjien yhteistyönä syntyneessä kirjassa tarkastellaan eri näkökulmista ja monitieteellisesti sitä, millainen on suomalainen kunta tulevaisuudessa. Kirja sisältää tieteellisiä artikkeleita ja käytännön puheenvuoroja ja tarjoaa tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa tulevaisuuden kunnan kehittämisen ja suunnittelun pohjaksi kuntien sekä laajemmin julkishallinnon toimijoille. Kirja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta.

30.00 €