Verkkokauppa


Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta - ikääntyneet potilaat

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 8.

0.00 €


Tulevaisuuden kunta. Acta nro 264

Tulevaisuuden kuntia rakennetaan tietoisilla valinnoilla ja teoilla. Tässä lukuisten tutkijoiden ja käytännön kehittäjien yhteistyönä syntyneessä kirjassa tarkastellaan eri näkökulmista ja monitieteellisesti sitä, millainen on suomalainen kunta tulevaisuudessa. Kirja sisältää tieteellisiä artikkeleita ja käytännön puheenvuoroja ja tarjoaa tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa tulevaisuuden kunnan kehittämisen ja suunnittelun pohjaksi kuntien sekä laajemmin julkishallinnon toimijoille. Kirja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta.

30.00 €


Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

Julkaisussa kuvataan kuntien ja uusien maakuntien yhdyspintoja eli mahdollisen ja toivottavan yhteistyön paikkoja. Toistaiseksi kahden itsehallinnollisen toimijan yhteys ilmiönä on jäänyt varjoon suuruudistuksessa.

0.00 €


Työn imu ja työn tuunaaminen aktiivisen sopeutumisen vahvistajina muutoksissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 6/2017

Tutkimuksessamme tarkastelimme ensimmäistä kertaa Suomessa kuntahenkilöstön aktiivista sopeutumista muutoksissa sekä sen yhteyksiä työssä suoriutumiseen ja eroaikomuksiin nykyisestä työstä. Lisäksi selvitimme työntekijälähtöisen työn muokkaamisen eli työn tuunaamisen ja työn imun roolia aktiivisessa sopeutumisessa työn ja työympäristön muuttuviin tilanteisiin ja vaatimuksiin.

0.00 €


Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

Tässä kehittämisaloitteessa tutkimme opiskeluhuollon toteuttamismahdollisuuksia maakunta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

0.00 €


Kunnan kokousmuisti

Kunnan kokousmuisti on tiivis esitys kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Pääpaino on kokouksen menettelytavoissa, mutta tarkastelun kohteina ovat myös päätöksentekojärjestelmän keskeiset asiat, kuten toimivallan jako, otto-oikeus, esteellisyys ja julkisuus.

20.00 €


Yhteisöllinen innovointi: uutta luova yhteistyömalli

Tämän oppaan tarkoitus on tutustuttaa lukija yhteistyömalliin, jonka avulla eri tahot voivat lähteä kehittämään työtään ja palveluitaan kevyesti ja ketterästi. Vapaasti saatavilla olevan materiaalin toivotaan innostavan kehityshankkeiden käynnistämistä ja tukevan niiden laadukasta toteutusta.

0.00 €


Tasa-arvo ajan tasalle

Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla

0.00 €


Kelluvat kunnat. Acta nro 265

Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta

20.00 €